Munka- és tűzvédelem

Tevékenysége során fókuszáljon Ön is a jövőjére, hiszen alapvető igény, hogy egy munkahelyen minden munkavállaló biztonságos környezetben végezhesse munkáját. Mi ehhez nyújtunk teljes körű segítséget.

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végző személyek munkavégző képességének és testi épségének a védelme, a biztonságos munkakörülmény biztosítása által, melyek nagy mértékben befolyásolják a munka hatékonyságát, a személyes hozzáállást és nem utolsó sorban a munkakedvet. A munkavédelem két fő csoportra – a munkabiztonságra és a munkaegészségügyre – osztható fel. A munkavédelem törvények és jogszabályok előírásaiban került szabályozásra, mely szabályok betartása a munkáltatók és a munkavállalók számára is kötelező.

Munkavédelem szempontjából egyformán fontosak a tárgyi és személyi feltételek. A tárgyi összetevők azok a munkaszervezeti formák, technológiák, munkamódszerek, vagy biztonsági eszközök kialakítása és alkalmazása, amelyek segítségével a lehető legkisebb mértékre lehet csökkenteni a balesetveszélyt. A személyi feltételek a munkavédelmi törvény alapján kiterjed arra, hogy a munkavállaló rendelkezzen megfelelő élettani adottságokkal, megfelelő életkorral, szükség esetén pályaalkalmassági vizsgálattal, egészségi alkalmassággal, megfelelő szakképesítéssel. Fontos követelmény, hogy a munkavégzés jogszerű foglalkoztatás alapján történjen, a munkavállaló rendelkezzen az adott munka elvégzésére való megbízással, tisztában legyen a munkavédelmi ismeretekkel és rendelkezzen a megfelelő ismerettel, készséggel és jártassággal, Ezen személyi feltételek a rendszeres, szervezett képzések, oktatások által valósulhatnak meg.

Ugyanakkor, a munkavédelem célja a berendezések, gépek, egyéb munkaeszközök biztonságossá tétele, valamint ezek megfelelő és megbízható kezelése, a munkavédelmi szabályok elsajátítása és betartása által.

Mindezeket figyelembe véve vegye igénybe magas színvonalú munkavédelmi szolgáltatásunkat annak érdekében, hogy az Ön által biztosított munkakörülmények egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelynek minősüljön, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályok betartásra kerüljenek és a hogy mindezekkel elkerülje a munkabaleseteket és az ezzel járó bírságokat, szankciókat.